"Zostańcie w Zawierciu" 2018 - historia Justyny Owcarz

A A A

Strona główna » Strefa uczestnika » Laureaci » "Zostańcie w Zawierciu" 2018 - historia Justyny Owcarz

Justyna podczas stażu

Justyna Owcarz - absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Zawierciu, obecnie studentka architektury na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Marzy o pracy w zawodzie architekta.

Jako laureatka konkursu „Zostańcie w Zawierciu” organizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Zawierciańskie Forum Pracodawców, mogła sprawdzić swoje umiejętności podczas praktyk w pracowni architektonicznej BAK  ARCHITEKCI.

„Pani Justyna wykazała się komunikatywnością i zdolnością adaptacji. Podczas trwania stażu  otrzymała do samodzielnego opracowania projekt. Wykazała się zaangażowaniem i samodzielnością. Szybkość nauki i wiedzę stażystki oceniam bardzo wysoko. Ponadto jest to osoba komunikatywna i wykazująca zdolności do adaptacji w zespole.” – tak na temat laureatki konkursu „Zostańcie w Zawierciu” wypowiada się właściciel pracowni architektonicznej BAK ARCHITEKCI  Konrad Bąba.

Jak odbyty staż wspomina Justyna – o tym w dalszej części artykułu.

 

Dlaczego zdecydowałaś się na udział w konkursie „Zostańcie w Zawierciu”?

Biorąc udział w konkursie „Zostańcie w Zawierciu” miałam nadzieję na odbycie wakacyjnych praktyk zawodowych. Postanowiłam spróbować swoich sił w biurze architektonicznym, ponieważ wiążę swoją przyszłość z zawodem architekta.


Jakie zadania przydzielono Ci podczas odbywania praktyk?

Podczas odbywania praktyk pracowałam nad projektami domów jednorodzinnych, które przygotowuje biuro BAK ARCHITEKCI.

 

Czy wyobrażenie na temat wybranego zawodu okazało się być zgodne z rzeczywistością? Jakie możesz wysnuć spostrzeżenia, wnioski?

Podczas praktyk zobaczyłam na własne oczy jak wygląda praca architekta, bardzo pomogło mi to uporządkować moje wyobrażenia o tym zawodzie. Do tej pory nie miałam jasnej wizji dotyczącej pracy w zawodzie, który sobie wybrałam, teraz wiem już jak to wygląda „od kuchni”.

 

Czego nauczyłaś się podczas odbywania praktyk?

Podczas odbywania praktyk przekonałam się, jak ważne są dokładność i skupienie na pracy. Nauczyłam się obsługi nowych programów komputerowych potrzebnych do tworzenia projektów.  Dzięki tym praktykom dowiedziałam się na co szczególnie zwracać uwagę i będę mogła wykorzystać to podczas dalszej nauki na uczelni.  


Czy po ukończeniu studiów planujesz zostać w Zawierciu? Jak oceniasz to miasto pod względem możliwości rozwijania kariery zawodowej?

Myślę, że czas pokaże, gdzie będę rozwijać swoją karierę zawodową.  Ale z pewnością biorę pod uwagę pracę w Zawierciu!

 

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia na dalszej zawodowej drodze.

Rozmawiała: Joanna Łapaj, wywiad z dnia: 22.08.2018.

Organizator podczas wizyty u stażodawcy
Logo firmy
Strona głównaDrukujPDF